Diğer Haberler

SAÜ İletişim Fakültesinden Q1 Endeksli Yayın

-REKLAM-

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Işık’ın “Cinsiyet Farklılıkları Dikkate Alınarak Covid-19 Salgınının Türkiye’deki Sağlık Çalışanlarının Refahı Üzerindeki Rolü” isimli makalesi yayımlandı.

Her yıl Web of Science veri tabanında bulunan bütün dergilerle belli bir hesaplama yapılarak belirlenen Q1 Dergisi etki değeri en yüksek olan dergilere verilen bir isimdir.  Prof. Dr. Metin Işık’ın makalesi başarı yüzdelik dilimine ulaşarak Q1 endeksi kapsamında yayımlanmaya hak kazandı.

Prof. Dr. Işık çalışmasında Covid-19 salgınının insan sağlığı üzerindeki rolünü araştırarak, Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle değişen “iş”, “aile” ve “sosyal” yaşam koşullarının sağlık çalışanlarının öznel iyi oluşları ve psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkisi inceledi. Çalışma kapsamında Türkiye’deki sağlık çalışanlarının refah düzeyini ölçümlemek amacıyla telefon, mail, sosyal medya ve yüz yüze iletişim yoluyla 680 (188 erkek ve 492 kadın) kişiye anket tekniği uygulandı. Araştırma sonuçlarına ait bazı bilgiler ise şöyle:

  • Katılımcıların iletişim beklentileri ortalama değerlerin üzerinde değerlere sahiptir.
  • Kadın sağlık çalışanları erkeklere göre daha olumlu iletişim beklentisine sahiptir.
  • Yaşam doyumu açısından erkek sağlık çalışanları kadınlara göre yaşamlarından daha az memnundur.
  • Covid-19 döneminde erkek personel kadın personele göre daha olumlu duygular yaşamaktadır. Kadınlar, erkeklerden daha yüksek negatif duygu yaşamaktadır. Ayrıca, hem erkekler hem de kadınlar ortalamanın üzerinde olumsuz duygulara sahiptir.
  • Cinsiyet farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda, kadınlar erkeklere göre daha fazla korku ve endişe duymaktadır.
  • Pandemi dönemindeki aile yaşam koşulları, sağlık çalışanlarının yaşam doyumunu ve olumlu duygularını artırmıştır. Katılımcılar ailelerini korumak için ailelerinden ayrı ya da karantina odalarında yaşamak zorunda kalsalar da, bu onların yaşam doyumlarını ve olumlu duygularını şaşırtıcı bir şekilde artırmıştır.
  • Sağlık çalışanlarının sosyal yaşam koşullarına bakış açılarının kültürel özellikler bağlamında farklılık göstermektedir.

Wos Endeksi ve Q1 Makale Nedir?

Tüm akademik araştırmaların toplandığı veri tabanlarında listelenen makaleler, yayımlandığı derginin etki değeri düzeyine göre ‘çeyreklik sınıflaması’ diye adlandırılan 4 farklı sınıfa ayrılır. Yayınların diğer araştırmacılar tarafından faydalanılma sayısına göre Q1, Q2, Q3 ve Q4 olarak sınıflanan dergilerin ilk yüzde 25’lik sınıfına girenler Q1 olarak adlandırılır. Bu bakımdan kurumun, yaptığı yayınlarda Q1 ve Q2 yayınların sayı ve oranlarının artması daha üst düzey bilimsel makaleler ürettiği anlamına gelir.

WOS Endeksine göre ilk çeyrekte yer alan ve Q1 sınıfında olan Uluslararası Kadınlar Sağlık Hizmetleri Dergisi, dünya çapında kadınları ilgilendiren sağlık hizmetlerine ve ilgili konulara benzersiz bir disiplinler arası yaklaşım sağlayan, eleştirmenlerce beğenilen ve uluslararası araştırmalar yayınlayan makaleleri yayımlamaktadır.

spot_img

Son Haberler