11.2 C
Sakarya
Cuma, Eylül 24, 2021

Diğer Haberler

İşte Sakarya’da Kültür ve Turizmin durumu

Sakarya 2030 Stratejik Planında Sakarya İlinin Kültür ve Turizm açısından mevcut durumu değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Şehir Tiyatrosu’nun olmaması, Fuar ve Kültür-Kongre Merkezi’nin eksikliği zayıf, Kamp ve gençlik turizmi için potansiyelin yüksek olması, İle ve il içerisinde ulaşım kolaylığı güçlü yönler arasında yer aldı. Sağlık Turizmi potansiyeli (jeotermal kaynaklar) fırsat, Sapanca bölgesindeki çarpık kentleşme ise tehdit görüldü.

İste Sakarya’da Kültür ve Turizm’in durumu

Zayıf Yönler

 • Turizm potansiyelinden yeterince faydalanılmaması
 • Mevcut turizm imkanlarının yeterince tanıtılmaması; marka farkındalığı oluşturulamaması, Şehrin Tanıtım eksikliği
 • İç turizmin azlığı
 • Turizm için yeterli tesislerin oluşturulmaması
 • Fuar ve Kültür-Kongre Merkezi’nin eksikliği
 • Şehir Müzesi’nin olmaması
 • Şehir Tiyatrosu’nun olmaması
 • Akarsu, dere ve göllerin katı ve sıvı atıklarla kirletilmesi
 • Tarım yapmak için açılan drenaj kanalları açılmasından dolayı göl ve longoz kimliğinin giderek kaybolması
 • Yaylacılık yapanların turizm konusunda yeterli seviyede alt yapı ve bilincinin olmaması
 • Yaylalar konusunda bazı mülkiyet ve yönetim meseleleri
 • Yayla rotalarının bakım istemesi ve arazi araçları dışındakilerin gelmesinin zor olması
 • Yaylaların birbirine yakın olmasına karşın geçiş yollarının yeterli olmaması
 • Yaylalarda düzensiz yapıların yapılması ve beton yapılaşmanın yaygınlaşmaya başlaması
 • Doğa yürüyüşleri için eksikliklerin (rotaların uzun ve yorucu olması, atlı doğa ve bisiklet gezileri için güzergahların belirlenmemiş olması, tabela ve işaretlemelerde eksiklikler olması, altyapı eksiklikleri) olması
 • Kuş ve Fauna Gözlemciliği potansiyelinden faydalanabilmek için yeterli tanıtımın yapılmıyor olması ve alan kılavuzlarının olmaması
 • İlin sportif faaliyetlerdeki eski başarısının olmaması; öne çıkan spor branşlarında tanınırlığın kısıtlı olması ve altyapının yetersiz olması
 • İlde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 2 tane gençlik merkezi bulunmakta olup 6 tane daha açılması planlanmakta (mevcut merkezlerin kullanımı 7800 kişi olmuştur)
 • İlde düzenlenen etkinliklerin festivaller ve spor aktiviteleri ile sınırlı kalması
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak etkinlik düzenlemek için Bakanlık onayının/kararının alındığı uzun bir sürecin uygulanması
 • Turizm tesislerinde Bakanlık onaylı ve Belediye belgeli tesisler olarak 2 ayrı uygulamanın mevcut olması (Türkiye genelindeki uygulama)
 • Kültürel etkinlikler için İlde yeterli tesislerin bulunmaması

Güçlü Yönler

 • İklimin ılıman olması ve dört mevsim turizm potansiyelinin olması
 • Gelişen turizm çeşitliliği (2020 Dağ Bisikleti Organizasyonu)
 • Bölgede bulunan Tabiat Parkları (Poyrazlar, İl Ormanı, Kuzuluk) ve turizm potansiyeli (mesire yeri, kamp alanları, kuş gözlem evleri vb.)
 • Sakarya İl’inin Türkiye’nin önemli büyük şehrlerin ulaşım yolu üzerinde olması (Ankara-İstanbul gibi) ile İstanbul ve Bursa gibi ülkemizin en önemli iki metropol şehrine yakın olması
 • Acarlar Gölü Longoz Ormanının, sahip olduğu özellikler (farklı ekosistemlerin bir arada olması, endemik ve görselliği yüksek bitiklerin bulunması vb.) ile Türkiye’deki 2 longoz ormanından birisi olması
 • Sapanca Gölü ve sahip olduğu özellikler (su sporlarına uygun olması, rekreasyon kapasitesinin yüksek olması, olta balıkçılığı için uygun olması, su kalitesi vb.)
 • Doğa yürüyüşleri programlarının Büyükşehir Belediyesi ve STK’larca düzenli olarak yapılıyor olması
 • İlde çok sayıda yaylanın bulunması (26 tane) ve yaylaların geniş sahada bulunması, yayla turizmi için olanakların olması (girişimcilerin bulunması, evlerin pansiyon ve benzeri kullanımlar için uygun olması, aktif yaylacılığın devam ediyor olması, bazı yaylaların göl-yayla olması, basit kampçılık imkanları, altyapı imkanları vb.)
 • Kirleticilerden uzak olması ve iklimin ılıman olması sebebiyle sağlık turizmi için potansiyel alanlar olması
 • Kamp ve gençlik turizmi için potansiyelin yüksek olması
 • Sakarya’nın kuş göç yolları üzerinde olması ve çok sayıda yerli kuş türünün bulunması
 • Sakarya’da çok sayıda sulak alan (göllerin) ve ormanlık alanın bulunması
 • İle ve il içerisinde ulaşım kolaylığı
 • İlin çeşitli bölgelerinde (Gölkent-Ferizli) kuş gözlem kuleleri ve evlerinin bulunması
 • Karasu’da Limanın olması
 • Mavi Bayrak Plajı (Karasu (1), Kocaali (1))

Tehditler

 • Vatandaşların korunan alanlarla ilgili beklentilerinin yüksek olması
 • Korunan alanlara yerel yöneticilerin korunan alan değil de turizm alanı olarak bakmaları
 • Sakarya İl’inin tüm doğal güzellikleri, tarımsal faaliyetteki çeşitlilik ve verimine rağmen bir sanayi şehri olması ve sanayinin hızla artış göstermesinden kaynaklanan olumsuzluklar
 • Sapanca bölgesindeki çarpık kentleşme
 • Sapanca’nın tamamının içme suyu havzası içerisinde ve bir kısmının doğal sit alanı içerisinde olması nedeniyle farklı statülerinin olması ve gölde birçok kamu kurumunun söz hakkının olması
 • İstanbul’a yakınlığından dolayı inşaat sektörü için gerekli olan kum vb. madenlerin Sakarya İl’inden karşılanması sonucu sulak alanlarla ilişkili madencilik faaliyetlerinin yoğun olması ve bundan kaynaklanan olumsuzluklar
 • Bilinçsiz ve kaçak avcılık yapılması
 • Sapanca Gölü’nün kirlenmesi ve kentleşme baskısı
 • Göllerin evsel- endüstriyel atık sularla kirletilmesi, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kirleticilerle sulak alanların kirlenmesi
 • Sulama vb. faaliyetlerle göllerde su miktarının azalması

Fırsatlar

 • Sağlık Turizmi potansiyeli (jeotermal kaynaklar)
 • Doğa Turizmi potansiyeli (yaylalar, göl vb.)
 • Alternatif turizm potansiyeli (spor turizm, karavan turizm, av turizm vb.) •
 • Tarih turizmi potansiyeli (Sakarya Köprüsü, Justinianus Köprüsü, Taraklı Evleri, Harmantepe Kalesi gibi)
 • Ücretsiz/ücretli tanıtım fırsatlarının olması
 • Doğa ve çevre bilincinin gelişmesi
 • Doğa turizmine ilginin artması
 • Sapanca’nın yüksek standartlarda turizm tesislerine sahip olması ve bilinirliğinin yüksek olması
 • Doğa yürüyüşleri ile beraber fotosafari yapılabilecek görsel materyallerin yüksek olması
 • Seyahat acenteleri, kulüpler ve dernekler tarafından doğa yürüyüşü organizasyonlarının yapılıyor olması
 • Profesyonel rehber ve ekiplerin bulunması,
 • Ülkenin sosyoekonomik yönden en zengin ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara bölgesinde yer alması
- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler

‘Biz hazırız öğrencilerimizi bekliyoruz’

SUBÜ’de 2021-2022 Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda bir sunum gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yüz yüze başlayacak...