Diğer Haberler

Sakarya’da Sağlık ve Kaliteli Yaşam ne durumda?

-REKLAM-

Sakarya 2030 Stratejik Planında Sakarya’nın sağlık ve kaliteli yaşam açısından mevcut durumu değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Sakarya’nın tüberküloz hastalığı açısından Türkiye’de ilk 3’te yer alması zayıf, Son 3 yılda 25.000 Suriyeliye Sağlık Okuryazarlığı Eğitimlerinin İle özel proje olarak yürütülmesi güçlü yönler arasında yer alırken, Sağlık hizmetleri açısından çevre illerin tercih ediliyor olması tehdit, Sağlık alanındaki mevcut yatırımlar fırsat olarak görüldü.

Zayıf Yönler

 • İldeki yatak ve doktor sayısının yetersiz olması
 • Tıbbi atıkların bertarafının iyileştirilmesi ihtiyacı
 • Özel hastaneler açısından personel desteğinin son 12 yıldır ciddi değişim göstermemesi
 • Madde bağımlılığı ve bilinçlendirme konusunda birçok uygulama yapılmakta olup, tedavi için yeterli yatak/tesis bulunmaması
 • Sakarya, İstanbul, Zonguldak illerinin tüberküloz hastalığı açısından Türkiye’de ilk 3’te yer alması

Güçlü Yönler

 • Sağlık risklerinin, belirli hastalıkların Bakanlığın ortak bilgi sistemi yoluyla izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla yönetilmesi
 • Afet Planlaması kapsamında Hastane Afet Planları bulunması ve düzenli tatbikatlar yapılması
 • İldeki aşılama oranlarının gelişmiş ülkeler düzeyinde olması
 • Bakanlık tarafından Sakarya’nın, Altın Bebek Dostu İl (2019) olarak seçilmesi
 • Son 3 yılda 25.000 Suriyeliye Sağlık Okuryazarlığı Eğitimlerinin İle özel proje olarak yürütülmesi
 • Beslenme Dostu Okul sayısının artırılması çalışmalarının olması

Tehditler

 • Sağlık hizmetleri açısından çevre illerin tercih ediliyor olması
 • Derelere bırakılan kimyasal ve hayvansal atıkların bir taşkın anında çevreye yayılarak insanlarla ve hayvanlarla teması sonucunda salgın hastalık oluşturması riski

Fırsatlar

 • İnşaatı devam eden AMATEM birimi Korucuk’ta yapılması
 • Sağlık alanındaki mevcut yatırımlar
- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler