8.7 C
Sakarya
Çarşamba, Aralık 1, 2021

Diğer Haberler

SASKİ ihale yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Sakarya Su ve Kanalizasyon  İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ihale yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon  İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ihale yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınladı. Yapılan değişiklik ile 09.03.2015 tarih ve 2015/02 sayılı Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe giren SASKİ İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 38 inci madde değişti.

Yapılan değişiklikler;

MADDE 1 –  09.03.2015 tarih ve 2015/02 sayılı Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe giren SASKİ İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdarenin her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve haklarının satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi kapsamındaki ihaleler, konusuna göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak görüş üzerine ilgili birimin teklifi ve ihale yetkilisinin kararı ile bu Yönetmelikte belirlenmiş usullerden biriyle ihale komisyonunca yapılır. İhale kararları, ihale yetkilisi tarafından onaylanır.”

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38-  (1)  Taşınmaz malların kiraya verme süresi 10 yıldan fazla olamaz. Taşınır malların, kaynak ve hakların kiraya verme süresi 30 yıldan fazla olamaz. Taşınmaz mallar ile kaynak ve haklar üzerinde 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilebilir.

(2) 10 yıldan fazla süreli veya tahmini yıllık kira bedeli 5.000.000,00-TL’den fazla olan kiraya verme işlemlerine izin vermeye Genel Kurul, 10 yıla kadar veya tahmini yıllık kira bedeli 5.000.000,00-TL’ye kadar olan kiraya verme işlemlerine izin vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Süre ve parasal sınıra ilişkin yetki kuralları sınırlı ayni hak tesisi işlemleri için de aynen geçerlidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, Genel Kurul kararının yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmeliği Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü yürütür.

- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler