Diğer Haberler

Çalıştay’dan çıkan sonuç ‘Ekonomik Kriz’ oldu

-REKLAM-

Mühendislik, Mimarlık ve Yapı Çalıştay’ında Sektörün Ortak Konusu Ekonomi Oldu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Mimarlık ve Mühendislik sektör temsilcisi 18. Meslek Komitesi öncülüğünde Mühendislik, Mimarlık ve Yapı Çalıştayı gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan ile 18. Meslek Komitesi Başkanı İlker Ergül ve Komite Üyelerinin ev sahipliğiyle gerçekleşen çalıştaya Sakarya TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Semih Uçar, Mimarlar Odası Şube Başkanı Bora Altınışık, Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı Halil Atay ile ilgili Oda/Kurum/Kuruluş temsilcileri ve komiteye mensup SATSO Üyeleri katıldı.

Mimarlık ve inşaat mühendisliği, inşaat taahhüt, yapı denetim, jeoloji ve jeofizik mühendisliği, elektrik ve makine mühendisliği başta olmak üzere toplam 9 sektörü temsilen25’e yakın masa kurularak gerçekleşen çalıştayda her masa kendi uzmanlık alanına göre sorun, çözüm önerileri ve çözümlerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik istişarede bulunulması amaçlandı.

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “18. Meslek Komitemiz bizim yaklaşık 800 üyemizin bir arada olduğu 9 ayrı sektörü temsil eden önemli bir meslek komitemizdir. Bizler çok ilginç ve önemli bir coğrafyadayız ki deprem konusu hep gündemimizde. SATSO’nun 2 ayrı ayağı var: Birincisi kanunun bizlere verdiği bürokratik sorumlulukları yerine getirmek. İkincisi de deprem konusu gibi birçok önemli başlığa yönelik şehirle ilgili konuları gündeme getirmek ve çözümü konusunda destek olmak. Özellikle depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunda sektörünüz hem çok kıymetli hem de çok kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle Sakarya gibi deprem geçmişine sahip, bulunduğu coğrafya itibariyle verimli topraklarla bezenmiş bir kentte sorumluluğunuz ve hassasiyetiniz de bir o kadar önemli. Kentsel dönüşümde sizlerin bakış açısı görüşleri, icraatları ve rehberliğine ihtiyaç var. Çünkü siz bu konunun anahtar alanlarısınız.

Oda olarak paydaşlarımızla istişareyi sürekli kılarak üyelerimizin sorunlarını çözüm önerileri ile birlikte ilgili makamlara iletiyoruz. Sorunlarınızı, sıkıntılarını, problemlerinizi ve tavsiyelerinizi komitenize ve dolayısıyla bizlere iletmeniz çok önemli. Bu çalıştay da bu anlamda kıymetli. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim” dedi. 

Başkan Altuğ’un konuşmasının ardından kürsüye gelen 18. Meslek Komitesi Başkanı İlker Ergül komitenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi ve şunları dile getirdi; “Bugün burada önemli bir kalabalık bir araya geldi. 800’den fazla üyeyi temsil eden 18. Meslek Komitesi olarak şehirde kentsel dönüşüm, güvenli yapılar ve imara yönelik etki yaratmaya, kurum kuruluşlar ile paydaş olarak çalışmaya devam ediyoruz. Komitemizden bir üyemiz SATSO Yönetim Kurulu’nda da bizleri temsil ediyor ve özellikle kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımıza SATSO Yönetimi de ilgiyle yaklaşarak tüm desteğini gösteriyor. Sakarya’mızın önemli bir deprem gerçeği var ve zorunlu bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Hem şehrimizin bu yöndeki ihtiyacına, kentsel dönüşümün sağlıklı şekilde uygulanmasına ve güvenli yapılara yönelik bugün bu toplantıdan çıkacak kararlar çok önemli. Güzel ve örnek bir akıl birliğiyle çalışmalarımızın temeline katkı sunacak bir sinerji ortaya koyacağımıza inanıyorum. Katılan tüm başkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 

Komite Başkanı Ergül’ün ardından SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı çalıştay süreci ile ilgili bilgi vererek moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

9 ayrı sektörü temsil eden toplam 200’ü aşkın üye firma temsilcisi 23 masada sorunları tartıştı, çözüm önerilerini belirledi, bu çözüm önerilerinin önündeki engelleri ve bu engellerin de nasıl aşılacağına yönelik ortak fikirler sundu. Çalıştayın sonunda her sektörden bir temsilci kürsüye gelerek belirlenen sorunları ve çözüm önerilerini sundu. 

Tüm masalardan çıkan en önemli ve benzer sonuç ekonomik kriz ve buna bağlı yaşanan sıkıntılar oldu. Sektörün gelişiminin önündeki en güncel problemin ekonomideki olumsuz gidişat olduğunu belirten sektör temsilcileri, sektörün ekonomiyle paralel şekilde lokomotif olarak diğer alanları da etkileyerek ilerleyeceğini ve mevcut durumda ekonomi temelli sıkıntılar yaşandığını ifade ettiler. 

Masalardan ekonomi başlığı dışında çıkan başlıca sorunlaraşağıdaki gibi gerçekleşti:

Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Firmaları Çalıştay Sonuçları

• Kentsel dönüşüm çalışmaları acil yapılmalı ve imar afları çıkmamalıdır
• Uzman mühendisliğin yasalaşmalıdır
• Müteahhitlik belgesinin yetkin olanlara verilmelidir
• Yapı denetim yasası düzenlenmelidir
• Yönetmelik – plan ve plan notları sıkça değişmemelidir
• Taban alanı katsayısı arttırılmalıdır
• Ruhsat işlemlerinde dijitalleşmeye geçilmelidir

İnşaat Taahhüt Firmalarının Çalıştay Sonuçları

• Yönetmelik – plan ve plan notlarının sıkça değişmesi farklı yapılara sebep olmaktadır
• Yapı laboratuvar sayısı artışına izin verilmelidir
• Yapıların periyodik olarak kontrolünün yapılması ve uygun olmayanlar sorumluluğumuzdan çıkarılmalıdır
• SEDAŞ aboneliği sıkıntıları ve yavaş/uzun işlem süreleri sektörümüzü olumsuz etkilemektedir
• Yapı denetim yasasına yönelik revizyon gerçekleştirilmelidir

Yapı Denetim Firmalarının Çalıştay Sonuçları

• Kontrol personeli yetersizliği
• Asansör boşlukları isteğe tabi tutulmalıdır
• Zemin kat balkonları taban alanı hesabına sayılmamalıdır
• Ruhsat işlerinde dijitalleşmeye geçilmelidir
• Uzman mühendisliği yasalaşmalıdır
• Şantiye şefi yasası düzenlenmelidir

Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Firmalarının Çalıştay Sonuçları

• Belediyelerin, zaman zaman zemin raporlarına yönelik,gerek duyulmayan müdahaleleri, sektörümüzü olumsuz etkilemektedir
• Belediye ve OSB’lerde jeoloji ve jeofizik mühendisleri istihdam edilmelidir
• Çalışma standartları kurumlara göre değişiklik göstermemelidir, belirli bir standart olmalıdır
• Zemin iyileştirme işlemlerinin saha kontrolleri daha iyi yapılmalıdır
• Ruhsat işlemlerinde dijitalleşmeye geçilmelidir
• Fay ve heyelan çalışmaları güncel planlara işlenmelidir

Elektrik ve Makine Mühendisliği  Firmalarının Çalıştay Sonuçları

• En çok kullanılan mobil haberleşme platformu olan Whatsapp uygulamasında bir grup kurularak, platform aktif tutulmalıdır
• Küçük ve orta ölçekli firmaların kamu teşviklerine erişiminin önü açılmalıdır
• SEDAŞ şantiye aboneliği sıkıntısı çözülmelidir
• Deprem gündemi öncelikli gibi gözükmesine rağmen yol alınamamaktadır
• Belediyelerin ruhsat süreçlerinde farklı uygulamalar yapması sektörü olumsuz etkilemektedir

Rapor haline getirilen çalıştayın sonuçları komite öncülüğünde tüm ilgili kuruluşlarla paylaşılarak ortak bir çalışma yol haritasını belirlenmesi amaçlanıyor.

Son Haberler

Yusuf Alemdar 15 Temmuz gecesini anlattı: ‘Hainlerin saçtığı karanlık Sakarya’nın destanıyla aydınlandı’

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yazılan demokrasi zaferi, Sakarya’da yine aynı meydanda aynı ruhla canlandı. Çark Caddesi’nde kol...