Diğer Haberler

Yeşil Mutabakatta SATSO Bir Adım Önde

-REKLAM-

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Üyelerinin katılımı ile Meclis Başkanı Erdem Ercan Başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısında yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1204 no’lu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Aralık ayı Kat’i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Tuncay Cebeci’nin sunumunun ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

Toplantının devamında Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri ile ilgili ilgili bilgi veren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, şunları dile getirdi; “

Genel Değerlendirme

2023 yılı, ülkemiz açısından çok önemli bir kilometre taşı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlayacağız. Bu yıl, bu anlamda heyecanı kadar, hissettirdiği sorumluluklarıyla da büyük bir yıl olacak. 100. yıla layık bir şekilde; aydınlık, üreten, büyüyen, girişimcileriyle güçlenen, eğitim, spor, kültür, sanat alanında başarılara imza atan bir Türkiye için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir heyecanla çalışacağız.

Ekonomik değerlendirme

2020 yılından bu yana süregelen riskler, ekonomik kırılganlıklar ve küresel çalkantıların gölgesinde 2023 yılına giriş yaptık. Bu yıl da söz konusu belirsizlik ve küresel durağanlığın devam edeceği ön görülüyor. Enflasyon, maliyetler, özellikle AB ülkelerinde yaşanan talep daralması iş dünyası açısından 2023 yılı ve özellikle de kış dönemine dair risk ve belirsizliği işaret etmektedir. Durum reel sektörü zora sokarken çalışanlar açısından da alım gücü kaybı ciddi sıkıntı yaratıyor. Her zorluğa rağmen üretim gayretinde olan iş dünyası olarak yaşam koşulları itibariyle mutlu çalışanlarla yol almak istiyoruz. Aslında böyle bir süreçte ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey istikrar olacaktır.

2022 yılının genel ekonomik tablosuna dair veriler de açıklanmaya başladı.  TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon geçtiğimiz aralık ayında yüzde 1,18 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Veriler bize, enflasyonun düşme eğilimine girdiğini gösteriyor. Öyle görülüyor ki; ekonomik açıdan  2023 yılının en önemli gündem maddesi da enflasyon ile mücadele olarak görülmektedir. Öncelikli temennimiz enflasyondaki düşüşün devam etmesidir. Ancak, enflasyon düşerken emtia fiyatlarındaki yükseliş, üretici ve tüketicinin sıkıntılarının devam etmesi anlamına da geliyor. Bu yüzden fiyat istikrarının sağlanması çok önemli.

2022 yılında Türkiye’nin dış ticaret açığı, yüzde 138,4 artarak 110,2 milyar dolar oldu. Bu ciddi bir yük. Sürekli dile getirdiğimiz “tükettiğimizden fazla üretmemiz gerekir” söylemi işte tam da burada anlam buluyor. İthalat yerine yerli üretim ile çözeceğimiz bu durum, reel sektörün ve üreticinin daha fazla desteklenmesi ile mümkün olacaktır. Bu yönde geçtiğimiz hafta açıklanan kgf destek paketi iş dünyasına bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Tabii bu desteklerin hayata geçmesinde bankalarımızın da sorumluluğu yüksek. Yaşadığımız bu süreçte dikkat etmemiz gereken en önemli konu; tüketimden ziyade üretimin artırılması ve üreticinin finansa erişiminin kolaylaştırılmasıdır.

Kapasite Kullanım Oranları

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sakarya Ekonomisi

Şehrimiz aralık ayında 514.1 milyon dolar ihracat yapmıştır. 2022 yılında TÜİK verilerine göre ihracatımız 5 milyar dolar üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.  2022’de 30’u aşkın sektörde 155 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdik. TÜİK tarafından açıklanan güncel kasım ayı verilerine göre ise şehrimiz 338 milyon 594 bin dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Kasım ayında Sakarya dış ticaret dengesi 153 milyon 250 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %145 olarak gerçekleşmiştir.

Aralık ayında SATSO olarak yaptığımız sanayi durum ve beklenti belirleme anket sonuçlarına göre de Kasım ve Aralık ayında ihracat kanalında yeni yıl nedeniyle kısmi bir aksaklık yaşandığı üyelerimiz tarafından belirtilmiştir. Ankette ayrıca önümüzdeki üç aylık süre için hem iç piyasa, hem dış piyasa, hem de istihdamda olumlu yönlü güçlü artış beklentilerinin olduğu sonucu çıkmıştır.

Bitkisel Üretime Dayalı İhtisas OSB

Tarımsal üretimin önemini her zaman dile getiriyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Şehrin güneyinde kurmayı planladığımız Bitkisel Üretime Dayalı İhtisas OSB ile ilgili kurumlarımızla mutabakat sağladık.

Nehir Teknokent

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çatısı altında adını Nehir Teknokent koyduğumuz yeni bir teknokent kuruyoruz. Nehir teknokentin yüzde 7’lik hissedarı olarak yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüteceğiz. Bununla birlikte TÜBİTAK MARTEK, SAÜ Teknokent ve Nehir Teknokent ile üç teknokentin yönetiminde yer alıyoruz.

Yeşil Mutabakat Protokolü

Avrupa Birliği’nin iklim eylem planı olarak harekete geçirdiği yeşil mutabakat konusunda odamızda çeşitli seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenledik. Üyelerimizden gelen başvurular doğrultusunda seçilmiş olan firmalara yönelik karbon ayak izi ölçüm çalışması yaptık. Odamızın da karbon ayak izi ölçümünü yaptırdık. Yeşil mutabakat komisyonu kurduk.

Ayrıca; Yeşil mutabakat profesyonel bir istihdam ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyaca yönelik uygun çalışan profilini hazırlamak amacıyla iki üniversitemizle bir iş birliği protokolü yapmayı planladık. Bugün Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizle bir protokol imzaladık. Bu protokol üniversite öğrencilerini kapsayan bir staj modelini içeriyor. Staj yapacak olan öğrencilere odamızda staj programına ilişkin oryantasyon eğitimi verilecek. Bu protokolle öğrencilerin firmalarda yeşil mutabakat özelinde stajyer olarak görev almalarını sağlayacak ve firmaların yeşil mutabakat süreçlerine destek olacağız. Başvurular web sayfamızdan yapılabilecek.

Raylı Sistemi Destekliyoruz

Son günlerde şehir gündeminde olan ve Büyükşehir Belediyemizin de planladığı raylı sistemin şehrimize kazandırılması yönündeki çalışmaları destekliyoruz. Sakarya üreterek büyüyen bir şehir. Özellikle şehrin ana aksları arasında bir raylı sistem gerekli.

Bungalov Turizmi

Pandemi süreci sonrası dünya geneli turizm sektöründe eko turizm ön plana çıkmış, kabin evler olarak adlandırılan, ülkemizde bungalov olarak bilenen evlere rağbet artmıştır. Sapanca da eko turizmde önemli bir bölge oldu. Şehrimiz adına da güzel bir gelişme. Ancak bungalov evler ve tesisler yapılırken doğaya zarar vermeden, Sapanca’nın tercih edilme sebebi olan yeşil alanları yok etmeden yapılması gerekiyor. Çevre ve doğal dengenin korunması hassasiyetimizdir. Sapanca ilçemiz şehrin manzarasıdır. İsteğimiz bu manzarayı koruyarak turizmin gelişmesidir.

Bahsettiğim konular, bizlere Sakarya’nın, tarım, turizm, sanayi, ticaret açısından ekonomik potansiyel, kültürel zenginlik ve insan kaynağı gibi oldukça önemli fırsatlara sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, şehrimizin tüm dünyayı etkileyen ekonomik buhranı avantaja çevirecek gücü olduğunu da görmeliyiz.

Kış ortasında olmamıza rağmen mevsim normallerinin üzerindeki hava koşulları itibariyle kuraklık konusunda tedirginlik yaşıyoruz. Bugün başlayan yağışların bu kuraklık tehdidini ortadan kaldırmasını diliyorum. Hepimizin gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Su kaynaklarımızı doğru kullanmalı, enerji tasarrufu konusunda dikkatli davranmalıyız.

GES

Odamız hizmet kampüsünde güneş enerji santral panelleri kurmayı planlıyoruz. Toplam 240,16 kwe güç kapasiteli güneş enerji santral panelleri sayesinde yaklaşık olarak yıllık ortalama 210.962 kg co2 emisyonu önlenecektir.

Şarj İstasyonu

Yine hizmet kampüsümüzde elektrikli araç sahiplerinin araçlarının şarj işlemini gerçekleştirebilmeleri adına elektrikli araç şarj istasyonu kurmayı planlıyoruz. Kurulacak olan şarj istasyonu sayesinde hızlı şarj imkânı sağlanacaktır.

Karasu Endüstri Bölgesi

Karasu Endüstri bölgesi 21 Ocak tarihli resmi gazetede ilan edildi. Endüstri Bölgesi Olmanın Yatırımcılara Sağlayacağı Faydalardan bazıları ise; altyapıya ilişkin masraflar, özel mülkiyete konu alanların kamulaştırılması, harita, jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projelerinin onaylanması, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma ve çalıştırma izin ile ruhsatının harçsız şekilde verilmesi Bakanlık tarafından sağlanmaktadır. Yatırım teşvik belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir, 4737 sayılı endüstri bölgeleri kanunu 4. maddesi gereği endüstri bölgelerine ilişkin olarak cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.

SATSO Hatıra Ormanı Oluşturuyoruz

Bir hatıra ormanı çalışması yapıyoruz. İl tarım orman müdürümüzle bir protokole imza attık ve Adapazarı Korucuk mevkiinde belirlenen alana 2023 yılı içerisinde 10 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu süreçte odamıza yeni üye olan firmalarımız adına da 1 fidan dikeceğiz ve kayıt işlemleri esnasında sertifika takdim edeceğiz. Şehrimize çok güzel bir yeşil alan da kazandırmış olacağız. Bu orman ile karbon salınımının azaltılmasını da hedefliyoruz. Yaklaşık 200 ton karbondioksit salınımı engellenmiş olacak. Böylelikle odamızın dolayısıyla üyelerimizin karbon kredisinin artmasına altlık hazırlamış olacağız.”

Son Haberler