Diğer Haberler

Rektör Savaşan’dan Öğretmenler Günü Mesajı

-REKLAM-

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Savaşan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Eğitimin her kademesinde görev alan öğretmenlerimiz vasıflı insan yetiştirmeye kendilerini adamış kişilerdir. Medeniyet kurma iddiasında olan toplumlar, eğitimin standart kalitesinin ötesinde arayış içinde olan toplumlardır ve bu iddianın devamlılığı ancak öğretmenlere gerekli desteği vermekle ve hak ettikleri saygınlığı kazandırmakla mümkün olabilir.

Birçok ülkenin nüfusundan fazla olan genç nüfusa sahip olan ülkemiz, son dönemde paradigma değişikliği yapmış ve bu nüfusu tehdit olarak görmekten vazgeçip onu en önemli fırsatlarımızdan biri olarak görmeye başlamıştır. Bu doğrultuda eğitimin kamu bütçesinden aldığı payı yükselten ülkemiz, eğitim altyapısını her kademede güçlendirmeyi başarmıştır.

İş gücü piyasası öncesi resmî eğitimin son kademesi olan üniversitelerimiz; bilginin üretilmesi, yayılması ve maddi veya maddi olmayan ürüne dönüşmesi bakımından ülkelerin kalkınmasında önemli rol alan kurumlardır. Sakarya Üniversitesi de ülkemizin genç nüfusu fırsat görme vizyonuna paralel olarak hareket ederek bir taraftan SAÜ öğrencilerine üniversite öğrencisi olmanın gereği olan sosyal, kültürel ve sportif gelişme alanlarını en üst düzeyde sağlamaya çalışırken diğer taraftan esnek ve hedef bazlı eğitim modelleriyle onlara ‘geleceklerine yön verme’ bakımından avantaj sağlama gayreti içinde olmuştur. Sosyal Transkript, Sektör Dersleri, Öğrenci Ar-Ge Uyumu; üniversitemizin model üreten kurumsal kapasitesinin en son örnekleri olmuştur.

Üniversite öncesi eğitim kademelerinde görev alan öğretmenlerimiz ‘maarif davamızda’ öncü rolü üstlenmektedirler ve üniversitelerin işlevlerini yerine getirmelerinde en önemli desteği sağlamaktadırlar. Eğitime başlayan küçük hayatların ‘sanatkârları’ olan öğretmenlerimiz, onlara bilgi vermekten çok adeta ilmik ilmik dokuyarak hayata hazırlamaktadırlar. Bu nedenle çağın yetkinlikleriyle donatılmış, öz güveni sağlam, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı, okumayı, araştırmayı ve kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen gençlerimizin yetişmesinde hocalarımızın emeklerini kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Her koşulda bilgi ve birikimlerini öğrencileri ile paylaşan,  yol haritalarını çizmelerinde onlara destek olan, teknolojiye yatkın ve ufku açık bireyler yetiştiren öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.”

- REKLAM -
- REKLAM -

Son Haberler